Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2013

27. 5. 2013

Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2013

 

http://www.tvsco.cz/download/VRO_2013/VRO2013_pravidla_fotosouteze.pdf

 

1.Organizátor

Organizátorem soutěže je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR, zastoupený Vladimírem Rojkem, předsedou klubu.

2. Termín trvání soutěže

Soutěž probíhá od 25. 5. 2013 s uzávěrkou příjmu fotografií do soutěže 21. 6. 2013 ve 24:00 hodin.

3. Účastníci soutěže

 

 

4. Mechanismus soutěže

tvsco@email.cz a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), příp. název fotografie, a vyjádří souhlas s účastí a s pravidly soutěže větou zaslanou v emailu: Souhlasím s pravidly "Fotosoutěž Veteran Rallye Ostrava 2013" zveřejněnými na www.tvsco.cz.

Souhlasem s pravidly fotosoutěže její účastník prohlašuje, že:

a) fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu

b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku, nebo její zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na internetovém portálu

Každá z fotografií podléhá schválení administrátora portálu www.tvsco.cz. Případný nesouhlas administrátora bude vyjádřen emailem odesílateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení fotografie.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie které:

a) žádným způsobem nesouvisí se tématem této fotografické soutěže

b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta)

c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)

d) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je účastník soutěže

e) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením

Veškeré doručené fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

Způsob vyhodnocení

Vyhodnocení provede Pořadatelský tým Veteran Rallye Ostrava ve složení: Vladimír Rojek, Milan Chudej, Jaromír Buček, David Gavroň a Silvie Křižáková tak, že každý samostatně vybere 5 fotografií, které seřadí od 1. do 5. místa. Takto seřazeným fotografiím budou přiřazeny body podle klíče:

1. místo = 0 bodů

2. místo = 2 body

3. místo = 3 body

4. místo = 4 body

5. místo = 5 bodů

Vítězem soutěže se stane ta fotografie, která získá nejméně bodů. V případě, že mezi prvními třemi vybranými fotografiemi bude více fotografií jednoho autora, ocenění získá jen za jednu, a to výše umístěnou fotografii v pořadí, ostatní budou vyřazeny a nahradí je další fotografie v pořadí podle získaných bodů. V případě shodnosti počtu bodů více fotografií než jedna má právo rozhodnutí o vítězi Vladimír Rojek, předseda Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR.

www.tvsco.cz a www.ofk.estranky.cz.

 

Výhry

1. místo - 600,- Kč

2. místo - 400,- Kč

3. místo - 200,- Kč

Autoři vítězných fotografií obdrží ceny po dohodě s organizátorem buď osobně nebo poštou na jím sdělenou poštovní adresu v České nebo Slovenské republice. Náklady na dopravu platí organizátor. Organizátor má právo zrušit soutěž v případě malého zájmu soutěžících a rovněž si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže. V obou případech se zaslané fotografie nestávají majetkem organizátora.

Organizátor ocení první tři autory, kteří obdrží finanční odměnu a propagační předměty sponzorů, konkr.:

Informace o soutěži

 

 

 

Výsledky fotosoutěže budou k dispozici na internetových stránkách Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR a Fiat Klubu Ostrava, o.s. (www.tvsco.cz, resp. www.ofk.estranky.cz).

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronické korespondenci a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách www.tvsco.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje (jméno, příjmení a email) v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Účastník zašle 1 až 5 soutěžních fotografií s minimálním rozlišením 800 x 600 bodů (maximální velikost jedné fotografie jsou 2 MB ve formátu jpg nebo png) na emailovou adresu

 

Soutěže se může zúčastnit každá osoba s korespondenční adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která zašle min. jednu soutěžní fotografii (max. počet zaslaných fotografií je 5 ks) v době trvání příjmu těchto fotografií do soutěže a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a příjmení. Účastníkem soutěže nesmí být členové pořadatelského týmu a vlastní pořadatelé. Účastníkem naopak může být člen zúčastněné posádky.